ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
newดำหัวท่านภาค1.jpg
ฝ่ายอำนวยการ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ : ผู้บันทึกข้อมูล 

E270857.JPG
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล