cmi1.JPG
การควบคุม การจัดเก็บภาษี การตรวจสอบและลักษณะการกระทำผิดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
การจัดการองค์ความรู้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC_0044.JPG
รับรางวัลเพชรสรรสามิต  ครั้งที่  4 ปี พ.ศ.2556
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

newดำหัวท่านภาค1.jpg
งานรดน้ำดำหัวท่านสรรพสามิตภาคที่ 5
ฝ่ายอำนวยการ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ : ผู้บันทึกข้อมูล 

E270857.JPG
มอบแนวทางปฏิบัติในการปราบปราม
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล